Zásobníkové váhy

Hlavní částí váhy je zásobník, který se plní pomocí podavačů navažovaným  materiálem  nebo kapalinou.
Zásobník vah bývá ocelový, v některých  případech je z nerezu, umělé hmoty, dle aplikace. Je umístěn na jednom či více tenzometrech,  které jsou   zabudovány do pevného  rámu váhy. 
Zásobníky  mohou být vyloženy i otěruvzdornou hmotou nebo opatřeny speciálním nátěrem apod.  Vyprázdnění materiálu ze zásobníku  je zajištěno vhodnými  podavači, klapkou apod.

Technické parametry obecně:
- váživost obvykle od 1kg  do 5000kg
- přesnost statická závažím +- 1dílek při dělení cca 0,1- 0,02 %, tj. 1000-5000dílků. z rozsahu
- přesnost dynamická podle volby podavače je 2-5 dílků.
- citlivost dle dělení vyhodnocovací jednoty bývá až 50000 dílků.

Výstupní elektrický signál  z tenzometrů, který je úměrný zatížení, vyhodnocuje speciální  vyhodnocovací zesilovač.

Typy zásobníkových vah:

- přírůstkové (vícekomponentní) zásobníkové dávkovací
- úbytkové zásobníkové
- váhy na kapaliny
- speciální váhy 

            * mikrokomponentní váhy
            * volumetrické váhy. ( pro velni lehké materiály, místo tenzometrů je snímač hladiny)
            * atd.