Montáž strojní

Montujeme jednotlivá zařízení a celé technologické linky zkušenými pracovníky.
U větších dodávek a montáží navíc organizačně zajišťujeme  případnou spolupráci s našimi subdodavateli a externisty.