Váhy na Big-Bagy

Konstrukčně se obvykle jedná o plošinové váhy, které mají na plošině  speciální nadstavbu pro uchycení a manipulaci s big-bagy. Lze takto realizovat jak plnění big-bagů tak  dávkování – rozvažování z big-bagů.
Lze též použit  speciální tenzometry (většinou 4 ks) , které jsou umístěny do stojin (nohou) konstrukce pro uchycení big-bagu, která pak přenáší zatížení  váženého materiálu do plošiny váhy.

Vyhodnocovací aparatura pak může řídit proces vyprazdňování nebo plnění do big-bagu.