Projekty, montáže, oživení

Firma  Dites-váhy zajišťuje:

- vlastní konstrukci strojů a projektování technologických linek,
- odbornou montáž výrobků, zařízení a celých technologických celků,
- projektování elektro,
- realizaci elektroinstalace včetně  výroby rozvaděčů a výchozí revize,
- projekt a vybavení dodávek vhodným řídicím systémem (Siemens od firmy Dites spol.s r.o. atd.) a ovládáním, 
- seřízení, oživení, odzkoušení a uvedení do provozu celé zakázky,
- na závěr provádíme zaškolení údržby a obsluhy,

U větších projektů, dodávek a montáží máme zajištěnou podporu od subdodavalů speciálních nakupovaných zařízení a služeb.
Formou našich dodávek tzv. na klíč je docílena  jednoznačné  garance a odpovědnosti za dodáné dílo.