Linky pro sklářský a keramický průmysl

Jedná se zejména o sklářské navažovací linky, tzv.kmenárny. Ty  slouží k navážení, homogeniza sklářských surovin. Promíchané suroviny, tzv.skářský kmen,
se dopravuje do zásobníku a odtud  podavačem do sklářské pece.
Jinou aplikací linek pro sklářský průmysl mohou být sušky písky, navažovací linky do kontejnerů, linky na drcení střepů apod.  

Linky pro přípravu hmot, tzv.šliky v keramickém průmyslu  pracuji na obdobném principu.