ŘS - Řídicí systém

Linky a zařízení vybavujeme  řízením Siemens S7, případně systémem Teco Kolín apod.

Na obrázku je jedna z konfigurací řídicího systému Siemens S7. Zde rovněž zajišťujeme nebo zprostředkujeme  dodávky automatizační techniky HW a SW  atd.

Konfiguraci, instalaci, odladění a oživení  realizujeme s našimi subdodavateli.