ŘS - Řídicí systém

Naše zařízení  bývají vybavována řídicím systéme Siemens S7, připadně systémem Teco Kolín.
Na obrázku je jedna z konfigurací řídicího systému Siemens S7,  kde zajistíme nabo zprastředkujeme  dodávky HW a SW  atd.
Konfiguraci, instalaci, odladění a oživení  realizujeme s našimi subdodavateli.