Vzduchové filtry

Vzduchové filtry ( lokální) se používají k odsávání pracových částit v místě jejich vzniku a vrací materiál zpět do procesu.
Filtry jsou konstruovány podle jejich použití tj. filtry na sila, na přesypy, u násypek apod.