Pytlovací váhy

Pytlovací váhy brutto i netto slouží k navažovaní sypkých materiálů do pytlů. Při dávkování do tzv.otevřenáých pytlů  je nutné zařízení na jejich uzavírání, tj.:šitím, lepením, zatavením apod. 
Jiným druhem pytlů jsou samouzavíratelné ventilové pytle, které jsou vhodné pro dostatečně sypké materiály.