Pytlovací váhy

Pytlovacích vah je více druhů a  slouží k navažovaní sypkých materiálů do pytlů a podobných obalů.

Důležitým rozdělením je na váhy Brutto a Netto. U Brutto je  dávka materiálu vážena přímo v obalu, obvykle pytel,  a nebo u Netto bez obalu v zásobníku, která se po navážení materiálu do obalu vyprázdní.  
Dále mohou být tyto váhy rozlišovány a konstruovány podle použitého obalu pro materiál  nebo způsobu plnění  ( např. váhy ventilové).
Při dávkování do tzv. otevřených pytlů  je nutné zařízení na jejich uzavírání např. šitím, lepením, zatavením apod. 
Jiným druhem pytlů jsou samouzavíratelné ventilové pytle, které jsou vhodné pro dostatečně sypké a prašné materiály.