Dopravníky a speciální zařízení

Jedná se o zařízení, která  umožňují dopravovat sypké materiály do místa určení nebo je dávkovat  do  vah, násypek apod. Jedná se zejména o:
- šnekové dopravníky
- pasové dopravníky
- vibrační dopravníky
- klapky  
- segmentové uzávěry
- ventily  atd.
Vhodný dopravník nebo dráha se vybírá  podle typu materiálu ( sypná hmotnost, granulometrie, abrazivnost, prašnost , vazkost,, dopravované množství atd. 

Kusové materiály a předměty se rovněž dopravují, např.ke kontrolnímu vážení předmětů, počítání výrobků apod. Jedná se zejména o:
- pásové dopravníky
- válečkové dráhy
Ty jsou vhodné např. pro dopravu palet nebo velkých předmětů,
- skluzy jsou pasivní dopravní prostředky na principu gravitace
atd.