Plošinové - můstkové váhy

Základem tohoto druhu vah  je plošina, můstek, deska umístěná na 4 tenzometrech. Pokud se jedná o malou plošinu, cca do 50x50cm, lze s výhodou použit jeden speciální tenzometr, tzv.singlepoit.
Tyto váhy a od nich odvozené aplikace, viz dále, jsou úředně ověřitelné pro obchodní styk jako stanovené měřidlo.
Úřední ověření provádí výhradně ČMI s tím, že naše firma Dites-váhy je tomuto procesu nápomocna.