Pasové a válečkové dopravníky

Pásové dopravníky se obvykle používají pro dopravu sypkých často i hrubých až kusových materiálů ( písek, kamenivo, štěrk,..) a to i na velkou vzdálenost. Výrobců dopravníků  je celá řada.
Válečkové dopravníky jsou vhodné pro dopravu velkých předmětů a nebo předmětů umístěných na paletách.