Šnekové a vibrační dopravníky

Šnekové a vibrační dopravníky se používají pro dopravu materiálu. Tj. zejména při plnění sil a násypek, dávkování do vah a vyprazdňování z vah, přepravu sypkých, v případě šnekových dopravníků i částečně mazlavých materálu z jednoho místa do dalšího místo podle technologického postupu.