Linky pro stavební a chemický průmysl

U stavebního průmyslu se zejména  jedná o linky na výrobu suchých maltových směsí a o linky na výronu betonu..V dalším  textu  je zmínka o obou typech linek

V chemickém průmyslu se uplatňují různé typy navažovacích linek, s dopravou surovin a směsí  šněkovýmí nebo pasovými podavači . 
Často bývaji i linky z průtočnách vah pro příjem nebo výdej směsí a surovin, pčípadně linky typu Mikrolinka, viz Linky pro zemědělský průmysl.

.