Linka na přípravu směsí pro žárovzdorné výrobky

Dva sběrné navažovací vozíky (váživost 2t) automaticky pojíždějí po jedné společné kolejové dráze délky 160 m a dle zvolené receptury navažují velkoobjemové suroviny, uložené v 40-ti silech nad pojezdovou dráhou, viz obr.1. Pozice vozíku je indikována systémem kamery pásky s QR adresními body. Zároveň s navažováním velkých komponent probíhá nezávislé navažování dalších 20-ti drobných surovin z malých zásobníků, které jsou navažovány vahami, viz obr.2. Jedná se o 6 samostatných navažovacích a míchacích uzlů. Po postupném navážení všech pevných a kapalných komponent dojde k výsypu navážek z vozíku a vah do jedné z 6-ti míchaček a jejich následné homogenizaci. Po promíchání je vzniklá směs expedována k tvarovací a vypalovací lince.

Celá linka, viz obr.3, je kompletně řízena PC počítačem a automatem PLC Siemens. Jednotlivé automaty PLC jsou rozmístěny po technologii a propojeny po síti ethernet. Ovládání a zobrazení celé technologie je na dvou širokoúhlých monitorech v klimatizovaném velínu u linky. Umožněn je i dálkový přístup a servis systému. ŘS je sesterské firmy Dites spol.sr.o. Vyprojektování celé linky, výrobu a montáž provedla firma Dites-Váhy spol.s r.o. včetně elektroinstalace.

Na přiloženém videu je v akci sběrný navažovaný vozík, patrné je odměřovací zařízení pozice, nad vozíkem jsou vidět výpady ze sil.

Kontaktujte nás

Adresa

DITES-VÁHY spol. s r.o.

Suchovršice 168

542 32 Úpice


Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz