Projekční činnost

Strojní projekci a konstrukci zajištujeme většinou vlastní kapacitou.
Pracujeme  s programem 3D Invertor, a jsem schopni spolupracovat se zákazníkem i subdodavteli při výměně dat, podkladů a dokumentace.

Projekci elektro v současné době zajišťujeme externími pracovníky.