Diskontinuální a průtočné váhy

 

Tyto váhy slouží k vážení a dávkování prošlého množství sypkého (přijatého / vydaného)  materiálu nebo i kapalin. Princip  vážení je diskontinuální nebo kontinuální. 

Diskontinuální princip, tj. rychle a opakovaně přerušovaně  se navažují jednotlivé dávky a ty se v čase sčítají. Výsledkem je buď prošlé množství materiálu (obvykle v kg) během určité doby nebo výkon, tj. množství materiálu za jednotku času..   Tento princip vyžaduje speciální vyhodnocovací jednotku.

Kontinuální princip, tj. průběžné snímání údaje o zatížení (hmotnosti) a jeho integrací v čase pomocí speciální vyhodnocovací jednotky. Typickým představitelem této kategorie  jsou pásové váhy nebo tzv. odrazová deska atd.  


Průtočné váhy se často používají v obchodním styku ( prodej uhlí, písku, obilovin,..), a proto v tomto případě mají tzv. úřední ověření, které  výlučně provádí ČMI. (Český metrologický institut)