Poptávky zákazníka

V POPTÁVCE ZEJMÉNA UVEĎTE:

- Popis poptávaného zařízení, linky
- Popis funkce
- Rozsah poptávky, návaznosti na okolí 
- Požadované technické parametry
- Specifikace vstupních surovin (sypná hmotnost, granulometrie, fyzikální vlastnosti)

- Další speciální požadavky, provedení apod.
- Počet kusů

- Předpokládaný termín